تولید خبر

در دپارتمان تولید خبر ایران رادا با توجه به کسب و کار و نیاز شما خبر ها تولید می شوند. در همین راستا چندین سرویس برای شما آماده کرده ایم. لازم به ذکر است خبر ها پس از تولید به تایید کارشناسان سئو ایران رادا می رسد که موجب رشد خبر در گوگل می گردد.

محتوا نویسی حرفه ای به رشد سایت شما در گوگل هم بسیار کمک می کند. شما می توانید سفارش تولید محتوا با هدف درج در وب سایت خودتان داشته باشید

تولید خبر (رپورتاژ)

این سرویس برای تولید خبر های رپورتاژ مناسب است. این نوع سرویس به شما کمک می کند که خبر هایی تولید کنید که تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد. لازم به ذکر است پس از تولید این نوع خبر می توانید کارشناسان سئو آن را بررسی و به تایید می رسانند.

1 خبر

10 خبر در ماه

20 خبر در ماه

30 خبر در ماه

50 خبر در ماه

100 خبر در ماه

50.000

300.000

500.000

700.000

1.000.000

1.800.000

تولید محتوای ارگانیک سایت

در این سرویس محتوایی که تولید می شود در هیچ سایتی حتی به زبان های دیگر نیز وجود ندارد. این محتوا شامل حداقل 300 کلمه است و پس از تولید به تایید کارشناسان سئو ایران رادا می رسد.

1 خبر

10 خبر در ماه

20 خبر در ماه

30 خبر در ماه

50 خبر در ماه

100 خبر در ماه

50.000

300.000

500.000

700.000

1.000.000

1.800.000

ترجمه محتوا برای سایت

در این سرویس دپارتمان تولید محتوای ایران رادا با توجه به نیاز شما محتوایی را از سایت های انگلیسی زبان گرفته ترجمه و ویرایش می کند. این محتوا حداقل دارای 300 کلمه است و به تایید کارشناسان سئو ایران رادا خواهد رسید

1 خبر

10 خبر در ماه

20 خبر در ماه

30 خبر در ماه

50 خبر در ماه

100 خبر در ماه

30.000

200.000

350.000

500.000

800.000

1.500.000

بستن